Disclaimer

Dit is de officiële website van ABIC "de Bouwadviescoach". Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker met onderstaande voorwaarden en bepalingen instemt.

Aansprakelijkheid

Hoewel de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, staat ABIC "de Bouwadviescoach" niet in voor de volledigheid of de juistheid van de gegevens. ABIC "de Bouwadviescoach" is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die de bezoeker mogelijk kan lijden ten gevolge van of met betrekking tot het gebruik van deze website.

Copyright

De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Het is niet toegestaan om deze site of onderdelen ervan te kopiëren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ABIC "de Bouwadviescoach".

Credits

Content: Bart Stijger, ABIC "de Bouwadviescoach" & Sail 2 Day
Concept vormgeving & realisatie: ML2 Webdesign

ABIC de BouwAdviesCoach