Bouwtekeningen en berekeningen

Bouwtekeningen zijn altijd belangrijk om uw bouw- activiteiten in goede banen te leiden.

Ons advies: vergunningvrij of vergunningplichtig, laat altijd een tekening maken.

Bouwkundige berekeningen voor het wijzigen van bouwkundige constructies zijn altijd aan te raden. Ze zijn bij zowel bouwvergunningvrije als bouwvergunningplichtige bouwwerken belangrijk.

Op bouwtekeningen worden belangrijke zaken aangegeven zoals:

Stel buren en belanghebbenden altijd op de hoogte van uw bouwactiviteiten om eventuele problemen tijdens de bouw te voorkomen.

Normen en waarden

ABIC "de Bouwadviescoach" kan u coachen bij het verkrijgen van deze uiterst belangrijke documenten.

ABIC de BouwAdviesCoach