Bouwvergunningen

Bouwvergunningen kunnen nodig zijn om uw bouwwensen en ideeën te verwezenlijken.

Nederland verdeelt bouwvergunningen in onderstaande categorieën:

Om te kunnen bouwen dient u onderzoek te doen naar welke vergunning voor u noodzakelijk is.

Daarnaast kunt u nog met één van onderstaande vergunningen te maken krijgen:

U begrijpt het vervaardigen van een bouwwerk is geen eenvoudige onderneming.

ABIC "de Bouwadviescoach" kan u coachen bij het verkrijgen van de juiste vergunningen.

ABIC de BouwAdviesCoach