Onderhoudsplanning

Onderhoudsplanning is zeer belangrijk om de uiteindelijke kosten beheersbaar te maken en te houden.

Onderhoudsplanning en kostenbeheersing kan worden verwezenlijkt door:

ABIC "de Bouwadviescoach" kan u helpen bij het opzetten van deze belangrijke planning.

ABIC de BouwAdviesCoach