Renovatiewerkzaamheden aan het Gemeentehuis van Hillegom

't Hof van Hillegom is de laatste der grote buitenverblijven die Hillegom bezat en die het dorp zijn grote charme verleenden.

Maar 't Hof is meer dan gewoon een buitenplaats. Het is in zijn kern nog echt Middeleeuws, hetgeen bij de restauraties in 1985 en 1990/1991 is gebleken.

De eerste keer dat we met zekerheid iets over 't Huys te Hillegom, een oude naam voor 't Hof, vernemen was in het jaar 1420. Waarschijnlijk was het al veel ouder.

De uit te voeren werkzaamheden zullen met name het stucwerk van de voorgevel en de kelder betreffen. Tevens zal 't Hof aan de buitenzijde geheel geschilderd gaan worden.

ABIC de BouwAdviesCoach